wtorek, 12 czerwca 2012

Narzędzia testowania


1. Krótka Skala Inteligencji M. Choynowskiego - test umożliwiający sprawdzenie rozumienia przez dziecko prostych zjawisk oraz nabytego w szkole i poza nią zasobu wiadomości z życia codziennego.
2. Test Piętnastu Słów A. Reya - badający zdolność do bezpośredniego zapamiętywania i ogólnie sprawności pamięciowej.
3. Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej - pozwalający na ocenę cech jawnego zachowania się w 5 kategoriach: motywacji do nauki szkolnej, zachowania antyspołecznego, przyhamowania, uspołecznienia i zainteresowań seksualnych.
4. Ogólny Test Klasyfikacyjny (polska adaptacja Army General Classyfication, do badania trzech głównych czynników inteligencji: rozumienia słownego, rozumowania ilościowego i wyobraźni przestrzennej.
5. Test Znajomości Słów M. Choynowskiego, badający zasób rozumianych słów.
6. Test Wiadomości Podstawowych do pomiaru ogólnego zasobu wiadomości z życia i kultury.
7. Myślenie Techniczne (polska adaptacja testu K. Benetta), papierowy test uzdolnienia mechanicznego.
8. Szybkość i Dokładność spostrzegania G. Grimsleya, F.L. Rucha i N.D. Warrena, mierzący zdolności szybkiego i dokładnego spostrzegania drobnych szczegółów lub różnic w materiale pisanym lub drukowanym.
9. Test Kwadratów, badający uzdolnienia przestrzenne, którego pierwowzorem były Figury Rybakowa.
10. Inwentarz Osobowości H.J. Eysencka, przeznaczony do pomiaru 2 czynników: neurotyczności i ekstrawersji - introwersji.
11. Skala Temperamentów L.L. Thurstone'a (adaptacja Thurstone Temperament Schedule) do pomiaru następujących cech temperamentu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz